26
Th3

FPT Play chiếm vị trí số 1 thị trường truyền hình trực tuyến Việt Nam

Ứng dụng truyền hình trực tuyến của FPT Telecom được nhiều người sử dụng nhất tại Việt Nam (chiếm 39% thị phần) theo số liệu từ Q&Me. Theo Q&Me...

Read More